Tag : murotal mp3

Download Murotal Al Quran 30 Juz MP3 Syaikh Abdurrahman As Sudais

Alquran, Download Gratis, murotal al quran 30 juz mp3 2 comments
Download Murotal Al Quran 30 Juz MP3 Syaikh Abdurrahman As Sudais
syaikh-abdurrahman-as-sudais

sumber : wikipedia.org

DOWNLOAD MUROTAL AL QURAN IMAM MASJIDIL HARAM ABDURRAHMAN AS SUDAIS. Sahabat Quran, berikut ini Pondok Islami akan memberikan link murotal Al Quran 30 juz MP3 untuk sahabat sekalian download secara gratis. Murotal Al Quran kali ini dibawakan oleh Qari International yang juga pernah menjadi imam Masjidil Haram yaitu Syaikh Abdurrahman As Sudais. Suara tilawah dari Syaikh Abdurrahman As Sudais dikenal cukup cepat namun tetap merdu dan disukai oleh sebagian umat islam Indonesia. Tidak heran jika beliau merupakan salah satu qori yang paling populer di Indonesia.

Jika Anda ingin menghafal Al Quran dengan mengikuti suara/ lantunan murotal beliau, maka kelebihannya adalah Anda akan bisa membaca ayat cukup banyak (ayat panjang) dalam setiap shalat tanpa memakan waktu yang lama. Dengan catatan, tetap perhatikan adab dan tajwid membaca al-Qur’an.

SEKILAS TENTANG SYAIKH ABDURRAHMAN AS SUDAIS

Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-Sudais atau lebih dikenal dengan Abdurrahman as-Sudais Lahir di Riyadh, Arab Saudi pada 10 Februari 1960. Tempat lahirnya lebih tepat di kota Al-Bukairiyah, yang saat ini berada di Provinsi Qasim. Ia menghabiskan masa kecilnya di Riyadh, kemudian ia menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar al-Mutsanna bin Haritsah, kemudian ia masuk ke Ma’had ‘Ilmi (Sekolah Menengah Kejuruan) Riyadh.

Ia telah menghafal al-Qur’an pada usia 12 tahun dan belajar Al-Qur’an dari banyak guru di Riyadh atas bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Abdullah Alu Faryan. Ia juga belajar dari Syaikh al-Muqri Muhammad Abdul Majid Dzakir dan Syaikh Muhammad Ali Hasan. Lulus dari sekolah tersebut dengan membaca al-Qur’an menggunakan qira’at Hafs dari Ashim pada tahun 1979/1399 H dengan predikat sangat baik, kemudian ia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 1408 H Syaik Abdurrahman as Sudais menyelesaikan studi magisternya dengan predikat Cum Laude dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Fakultas Syari’ah Jurusan Ushul Fiqih. Kemudian menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Umm Al-Qura dengan predikat Cum Laude, kemudian disertasinya yang berjudul Studi dan Penelitian Kitab al-Wadhih fi Ushulul Fiqh karya Abu al-Wafa bin ‘Aqil al-Hanbali dicetak pada tahun 1416 H. Beliau mendapatkan gelar Profesor bidang Ushul Fiqih atas penelitiannya dengan judul Permasalahan-permasalahan Ushul Fiqih yang terkait dengan dalil-dalil syar’i yang dipertentangkan Ibnu Qudamah al-‘Azali.

Syaikh Abdurrahman as Sudais menjadi Imam dan Khatib Masjidil Haram sejak tahun 1404 H, pertama kali menjadi Imam salat ashar pada tanggal 22 Sya’ban 1404 H dan pertama kali menyampaikan khutbah pada tanggal 15 Ramadhan 1404 H. Selain sebagai Imam dan Khatib Masjidil Haram beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Beliau sering menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan seluruh umat islam seluruh dunia. Sebagai Imam Masjidil Haram, beliau memegang posisi penting dalam dakwah Islam. Berbagai negara pernah beliau sambangi dalam rangka melakukan dakwah Islam dan menguatkan silaturahmi antar muslim, seperti negara India, Pakistan, Malaysia, Inggris, termasuk negara dengan pemeluk muslim terbesar di dunia, yaitu negera kita. Indonesia. Ya, beliau pernah datang ke Indonesia bahkan menjadi imam shalat di Masjid Istiqlal,Jakarta.

Syaikh merupakan salah seorang ulama yang sangat membela muslim Palestina yang selama ini selalu dizalimi oleh Yahudi / Israel. Beliau menolak radikalisme Islam dan juga menolak pelemahan aqidah umat Islam. Jasa Syaikh Abdurrahman As Sudais terhadap umat islam sangat banyak sehingga tidaklah mengherankan apabila beliau sangat dicintai oleh ummat Islam. Atas berbagai peran dan jasanya bagi umat dan dunia Islam, pada tahun 2005, Syaikh Abdurrahman as Sudais mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Muslim tahun 2005 dan Penghargaan al-Qur’an Internasional Dubai sesi kesembilan atas jasanya dalam bidang al-Qur’an dan Islam.

Baca juga artikel kami tentang Audio Speaker Quran Murottal 30 Juz Al-Akram

Sahabat juga dapat mendownload murotal surat-surat khusus seperti Surat Yasin MP3 Download Gratis dan Download Ayat Kursi Merdu MP3.

Download Murotal Al Quran lengkap 30 juz dari Qori Syaikh Abdurrahman As Sudais
Silahkan klik pada nama surat untuk mendownload file Murotal Al Quran MP3 dibawah ini :

001. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Faatihah
002. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Baqarah
003. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ali ‘Imran
004. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Nisaa’
005. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Maa’idah
006. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al An’aam
007. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al A’raaf
008. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Anfaal
009. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Taubah
010. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Yunus
011. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Huud
012. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Yusuf
013. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ar Ra’d
014. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ibrahim
015. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Hijr
016. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Nahl
017. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Israa’
018. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Kahfi
019. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Maryam
020. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Thaahaa
021. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Anbiyaa’
022. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Hajj
023. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mu’minuun
024. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Nuur
025. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Furqaan
026. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Asy Syu’araa’
027. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Naml
028. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qashash
029. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al ‘Ankabuut
030. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ar Ruum
031. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Luqman
032. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat As Sajdah
033. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Ahzab
034. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Saba’
035. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Faathir
036. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Yaasiin
037. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ash Shaaffaat
038. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Shaad
039. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Az Zumar
040. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mu’min
041. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Fush shilat
042. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Asy Syuura
043. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Az Zukhruf
044. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ad Dukhaan
045. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Jaatsiyah
046. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Ahqaaf
047. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Muhammad
048. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Fath
049. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Hujuraat
050. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Qaaf
051. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Adz Dzaariyaat
052. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ath Thuur
053. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Najm
054. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qamar
055. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ar Rahmaan
056. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Waaqi’ah
057. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Hadiid
058. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mujaadilah
059. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Hasyr
060. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mumtahanah
061. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ash Shaff
062. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Jumu’ah
063. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Munaafiquun
064. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Taghaabun
065. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ath Thalaaq
066. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Tahriim
067. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mulk
068. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qalam
069. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Haaqqah
070. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Ma’aarij
071. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Nuh
072. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Jin
073. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Muzzammil
074. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Muddatstsir
075. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qiyaamah
076. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Insaan
077. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Mursalaat
078. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Naba’
079. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Naazi’aat
080. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat ‘Abasa
081. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Takwiir
082. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Infithaard
083. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Muthaffifiin
084. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Insyiqaaq
085. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Buruuj
086. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Ath Thaariq
087. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al A’laa
088. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Ghaasyiyah
089. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Fajr
090. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Balad
091. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Asy Syams
092. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Lail
093. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Adh Dhuhaa
094. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Alam Nasyrah
095. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Tiin
096. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al ´Alaq
097. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qadr
098. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Bayyinah
099. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Zalzalah
100. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al ´Aadiyaat
101. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Qaari´ah
102. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat At Takaatsur
103. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al ´Ashr
104. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Humazah
105. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Fiil
106. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Quraisy
107. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Maa´uun
108. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Kautsar
109. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Kaafiruun
110. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An Nashr
111. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Lahab
112. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Ikhlash
113. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat Al Falaq
114. Murotal Quran Syaikh Abdurrahman As Sudais – Surat An-Naas

Semoga murotal al quran 30 juz MP3 Syaikh Abdurrahman As Sudais ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Bagi sahabat yang ingin mendownload file MP3 Alquran dari qari timur tengah lainnya dapat menuju ke halaman murotal Al Quran 30 juz MP3 ini. Atau sahabat yang ingin mendownload surat-surat pilihan yang sering dilantunkan dapat mendownloadnya pada halaman berikut ini : Ayat Kursi MP3, Surah Al-Kahfi MP3, maupun Surah Ar-Rahman MP3.

 

Salam.

Download Murotal Alquran 30 Juz MP3 Syaikh Saud Ash-Shuraim

Alquran, Download Gratis, murotal al quran 30 juz mp3 No comment
Download Murotal Alquran 30 Juz MP3 Syaikh Saud Ash-Shuraim

https://pondokislami.com/wp-content/uploads/2017/02/murotal-alquran-30-juz-mp3-syaikh-saud-ash-shuraim-min-1.jpgMUROTAL AL-QURAN IMAM MASJIDIL HARAM SAUD ASH SHURAIM. Sahabat Quran yang dicintai Allah SWT, kali ini Pondok Islami akan membagikan murotal Al Quran 30 Juz MP3 dari seorang qori sekaligus salah satu Imam Masjidil Haram, yaitu Syaikh Saud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Shuraim atau lebih dikenal dengan Syaikh Saud Ash Suraim. Beliau bukan hanya seorang imam tetapi juga seorang ulama dan penulis yang sangat tersohor di kalangan para santri maupun orang awam khususnya dalam ilmu syariat (fikih).

Di Indonesia Syaikh Saud Ash-Shuraim bersama Syaikh Abdurrahman As Sudais merupakan qori yang memiliki cukup banyak penggemarnya. Hal ini terlihat dengan banyaknya murotal Al Quran yang dijual dalam bentuk VCD / DVD / MP3 dari kedua Qori tersebut. Suaranya yang agak serak dan bacaan yang mudah diikuti walaupun dengan irama yang agak cepat, membuatnya enak untuk didengar berulang-ulang saat menghafalkan ayat-ayat Alquran.

SEKILAS TENTANG SYAIKH SAUD ASH SHURAIM

Saud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Shuraim lahir di Riyadh,  ibu kota Arab Saudi tahun 1964. Beliau mulai belajar di Madrasah hingga melanjutkan belajar di Fakultas ushuluddin, jurusan Aqidah dan Madzhab-madzahab kontemporer di Universitas Islam Imam Muhammad bin Su’ud di Riyadh. Setelah lulus di tahun 1987, beliau melanjutkan ke jenjang S2 di Mahad Aly Lilqodho dan meraih gelar magister di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1991. Tahun 1994 Syaikh Saud Ash Shuraim melanjutkan S3 pada Universitas Ummul Quro Mekah dan mendapatkan gelar doktor pada bidang Ilmu Fiqih tahun 2001 dengan predikat mumtaz.

Karir Syaikh Saud Ash Shuraim

1. Staf pengajar di Ma’had ‘Aly lilqodho, pada tahun 1998.
2. Imam sekaligus khotib di Masjidil haram pada tahun 1990, setelah sebelumnya menjadi imam di Riyadh.
3. Hakim di kota Mekah pada tahun 1991, mengundurkan diri di tahun 1996.
4. Ustadz di Masjidil Haram pada tahun 1992 dan dosen di fakultas Syari’ah Universitas Ummul Quro, di kota Mekah.
5. Mendapatkan gelar Profesor di bidang Fiqih, dan menjadi Dekan di Fakultas Syari’ah dan pendidikan Islam.

Sahabat juga dapat mendownload murotal surat-surat khusus seperti Surat Yasin MP3 Download Gratis dan Download Ayat Kursi Merdu MP3.

Murotal Al Quran 30 Juz Format MP3 Qori Syaikh Saud Ash Shuraim

Silahkan kllik pada nama surat untuk mendownload file Murotal MP3 di bawah ini :

001. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Faatihah
002. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Baqarah
003. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ali ‘Imran
004. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Nisaa’
005. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Maa’idah
006. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al An’aam
007. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al A’raaf
008. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Anfaal
009. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Taubah
010. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Yunus
011. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Huud
012. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Yusuf
013. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ar Ra’d
014. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ibrahim
015. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Hijr
016. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Nahl
017. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Israa’
018. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Kahfi
019. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Maryam
020. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Thaahaa
021. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Anbiyaa’
022. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Hajj
023. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mu’minuun
024. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Nuur
025. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Furqaan
026. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Asy Syu’araa’
027. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Naml
028. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qashash
029. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al ‘Ankabuut
030. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ar Ruum
031. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Luqman
032. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat As Sajdah
033. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Ahzab
034. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Saba’
035. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Faathir
036. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Yaasiin
037. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ash Shaaffaat
038. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Shaad
039. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Az Zumar
040. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mu’min
041. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Fush shilat
042. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Asy Syuura
043. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Az Zukhruf
044. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ad Dukhaan
045. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Jaatsiyah
046. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Ahqaaf
047. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Muhammad
048. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Fath
049. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Hujuraat
050. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Qaaf
051. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Adz Dzaariyaat
052. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ath Thuur
053. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Najm
054. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qamar
055. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ar Rahmaan
056. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Waaqi’ah
057. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Hadiid
058. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mujaadilah
059. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Hasyr
060. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mumtahanah
061. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ash Shaff
062. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Jumu’ah
063. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Munaafiquun
064. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Taghaabun
065. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ath Thalaaq
066. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Tahriim
067. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mulk
068. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qalam
069. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Haaqqah
070. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Ma’aarij
071. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Nuh
072. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Jin
073. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Muzzammil
074. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Muddatstsir
075. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qiyaamah
076. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Insaan
077. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Mursalaat
078. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Naba’
079. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Naazi’aat
080. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat ‘Abasa
081. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Takwiir
082. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Infithaard
083. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Muthaffifiin
084. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Insyiqaaq
085. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Buruuj
086. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Ath Thaariq
087. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al A’laa
088. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Ghaasyiyah
089. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Fajr
090. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Balad
091. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Asy Syams
092. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Lail
093. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Adh Dhuhaa
094. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Alam Nasyrah
095. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Tiin
096. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al ´Alaq
097. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qadr
098. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Bayyinah
099. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Zalzalah
100. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al ´Aadiyaat
101. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Qaari´ah
102. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat At Takaatsur
103. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al ´Ashr
104. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Humazah
105. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Fiil
106. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Quraisy
107. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Maa´uun
108. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Kautsar
109. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Kaafiruun
110. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An Nashr
111. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Lahab
112. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Ikhlash
113. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat Al Falaq
114. Murotal Quran Syaikh Saud Ash-Shuraim – Surat An-Naas

Bagi sahabat yang ingin mendownload murotal Al Quran dari Qori Syekh Abdurrahman As Sudais silahkan kunjungi link berikut ini : Murotal Al Quran 30 Juz MP3 Syaikh Abdurrahman As Sudais. Silahkan buka halaman murotal Al quran 30 juz mp3 untuk mendengarkan dan mendownload murotal MP3 Alquran dari qari timur tengah lainnya.

Semoga Bermanfaat.